Triplaco 2020

TRIPLACO 2020


In het bijna 70-jarig bestaan van onze organisatie, hebben we reeds een mooi parcours afgelegd. We zijn gegroeid tot een bedrijf dat vandaag >20M omzet draait, en meer dan 80 medewerkers tewerkstelt. Daar zijn we ook trots op. We moeten echter ook toegeven dat we onszelf voorbij gegroeid zijn.

Met dit project willen we een grondige analyse doorvoeren van onze processen, en zowel onze productie- en samenwerkingsstructuren als onze beslissingsstructuur hervormen. Op basis van de uitgevoerde analyse, kunnen we dan (een) nieuwe structuur(u)r(en) installeren, en deze ook inkleden op maat van zowel de organisatie, als de medewerkers.

Dit ganse proces willen we uitvoeren met en voor onze medewerkers. We willen dat onze nieuwe structuur onze medewerkers in hun dagelijkse job/rol ondersteunt, en willen ook de nodige systemen installeren om de dagelijkse werking aan op te hangen, en onder controle te houden.

De doelstelling van het project is dan ook onze medewerkers een werkomgeving te kunnen bieden (ondersteund door de nieuwe structuren) met meer autonomie, meer communicatie met elkaar, meer wederzijdse ondersteuning en samenwerking, meer beslissingsbevoegdheden en meer verantwoordelijkheden. Samen met onze medewerkers willen we de toekomst in, met een symbolische mijlpaal op het jaar 2020, en hopelijk nog eens 70 jaar daarna.

Laden
Laden